Sebe-terapie psaním

„Slyším a zapomenu. Vidím a pamatuji si. Píšu a rozumím.“  čínské přísloví

Pravděpodobně jste o terapii psaním slyšeli anebo jste si v dětství psali svůj deník o prvních láskách, radostech nebo zklamáních a máte s tím vlastní zkušenosti. Možná také ne. Pojďme se dnes podívat více zblízka a do hloubky na terapii psaním a na její přínosy pro psychické i fyzické zdraví a jak neuvěřitelně dokáže tato jednoduchá technika obohatit náš život. 

Psaní funguje jako protiklad dnešní instantní době, kdy se neustále všechno mění a musíme být pořád ve střehu. Psaní přináší prostor k zastavení, zklidnění, uspořádání myšlenek a pocitů a pro velmi cennou vnitřní práci. 

Terapie psaním je základní péče, kterou sami sobě můžeme poskytnout. Vyslechnout sami sebe. Vyslat sami sobě signál, že jsme důležití. Že nás nikdo neignoruje. Nikdo nám neříká, co musíme a co nesmíme. Nikdo nás nepoučuje, nesnaží se nás zastavit, neskáče nám do řeči. Najednou v sobě objevíne svobodný prostor. 

TERAPIE PSANÍM JE SKVĚLÝ NÁSTROJ KE:

 1. reflektování aktuálního psychického i fyzického rozpoložení 
 2. úlevě při velké emoční zátěži 
 3. léčení vnitřního traumatu 
 4. sebepoznání 

ROZDÍL MEZI TERAPEUTICKÝM A BĚŽNÝM PSANÍM 

Terapie psaním přináší možnost podívat se na svůj život, sebe sama, lidi, věci, situace a své problémy z nadhledu, a tím je vidět z úplně jiné perspektivy a uvidět smysl celé zkušenosti. Terapii psaním si můžeme zpracovat nejrůznější traumata, postavit se svým obavám a překonat je, ujasnit si své hodnoty, vnímat, co nám brání vydat se směrem, který nás láká, odpustit i zbavit se pocitů viny a tím si ulehčit rozhodování. 

Nejde o to vracet se zpět a popisovat, co se dělo. Přistupujte k tomu, k čemu se vracíte, s přáním porozumět tomu všemu. Právě v tom je síla terapeutického psaní na rozdíl od běžného psaní deníku. Terapeutické psaní je často spojeno se slovy jako: uvědomil/a jsem si, rozumím, protože, tedy se slovy, která vyjadřují nějaký posun a růst. 

JAK NA TO

Možná si říkáte, jak na to. Možná jste si nikdy nevedli deník a jen vzpomínka na psaní školních slohů vám zvedá tep. Možná ani nevíte, co byste psali. Třeba si říkáte, že nemáte talent a psaní vás nikdy nebavilo. Ať je to, tak či tak, můžu vás uklidnit tím, že terapie psaním si nežádá žádnou speciální dovednost, schopnost ani přítomnost či hodnocení někoho dalšího. Vše, co dáváte na papír zůstane jen mezi vámi a papírem. Je to o vás pro vás a nikdo jiný do tohoto procesu nevstupuje. Nemusíte být ani nadanými spisovateli nebo mít speciální talent. Jediné, co se žádá, je chuť zkusit to, být otevřený, zvědavý, obstarat si zápisník, psací pero a najít si klidné místo. 

V každém z nás je spousta různých a každé k nám vysílá nějaké informace, které jsou pro něj důležité. Když berete do ruky deník, můžete si představit, že svoláváte firemní poradu. Vy jste ten šéf, který všechny vyslechne, vyptává se jich, analyzuje, co se dozvídá, argumentuje s nimi a naslouchá zas jejich argumentům. A o téhle poradě vedete zápis. Díky psaní se zastavuje ten divoký koloběh myšlenek. Nikdo nepíše tak rychle, jak myslí. Nejste to vy, kdo musí myšlenky krotit. Je to vaše ruka. 

Styl psaní není rozhodující. Doporučuje se psát na klasický papír než do počítače, protože na papír to má mnohem větší emocionální a osobní význam, než při ťukání písmenek na klávesnici nebo dotykový displej. 

Kašlete na gramatiku a na sloh, nejde o knížku, jde o projev vašeho nitra. To může chybovat a být klidně tak trochu neuspořádané. Projevte se, takoví, jací v hloubi duše jste! 

Uzavřete se sebou dohodu a pište pravidelně každý den. Stačí 15 minut denně. Vybudujete si tak důležitý návyk a postupně se vám podaří proniknout hlouběji a časem si z psaní můžete vytvořit krásný rituál, na který se budete těšit jako na setkání s přáteli. 

O ČEM MÁM PSÁT? 

 • čeho se obávám 
 • o svých snech 
 • o nezdravých způsobech svého života
 • o tom, čemu se vyhýbám
 • o svých myšlenkách a pocitech
 • o tom, jsem zažil/a

Můžete začít psát i o tom, co vás štve, s čím si nevíte rady, co vás bolí. Je to způsob, jak vyjádřit všechny své emoce. Dát jim prostor, aby se projevily a můžete tak s nimi dokonce i komunikovat. 

Pokud s terapeutickým psaním začínáte, pište o všem, co vám přijde na jazyk. Začněte lehčeji a postupně přejdete do hloubky. První věta může znít i takto: “nevím, o čem bych psal/a.” 

Pište o zážitcích, jak jste se při nich cítili, co jste si mysleli, čeho se bojíte, čemu se poslední dobou vyhýbáte nebo po čem toužíte. Prozkoumejte sami sebe a tím lépe sami sobě porozumíte. 

K ČEMU MI TO BUDE?

Podle výzkumů jsou lidé, kteří sami se sebou podobným způsobem pracují, šťastnější a sebevědomější. Umějí ze sebe vše setřást, nenechávají se tak snadno unést negativními myšlenkami, naučili se mít nad svými myšlenkami kontrolu. Postupem času je mysl méně chaotická a ustává neustálé točení se v kruhu. Skrze psaní se můžete dobrat toho poklidného, spokojeného, radostného jádra ve vás. 

Psaní má vliv také na vaše fyzické tělo, není divu, vše je propojené. Psaním můžete dosáhnout snížení krevního tlaku nebo posílit svou imunitu. Poděkuje vám i váš mozek zvýšíte tak svou kreativitu a slovní zásobu. 

Další přínosy: 

 • jasné uvažování
 • zklidnění mysli
 • uvolnění
 • zásobárna nápadů
 • ocenění a zvědomění vlastního pokroku a posunu
 • cenná uvědomění a “aha” momenty
 • čas pro sebe sama
 • vyvážení mezi levou (analyticku) a pravou (tvůrčí) hemisférou

PŘÍKLADY, JAK KONKRÉTNĚ VYUŽÍT TERAPII PSANÍM 

 •  Psaní deníku ∼ zapisování všech pro vás důležitých událostí, pocitu a myšlenek.
 • Deník vděčnosti ∼ zapisování všeho, za co cítíme vděčnost a radost.
 • Expresivní psaní ∼ technika, která se využívá v práci s vnitřním traumatem (při
  rozchodu, rozvodu, úmrtí ap.).
 • Dopisy ∼ jsou to dopisy lidem, které se neodesílají, často to souvisí s odpuštěním,
  omluvou, pocitem viny nebo s lidmi, kteří už nežijí.
 • Uvědomění a ponaučení ∼ zapisování svých vlastních uvědomění, ponaučení a “aha”
  momentů.
 • Psaní snů ∼ zapisování a analýza snů.
 • Práce se záměrem ∼ zapisování svých záměrů, cílů a jejich zpětná analýza.

„Psát znamená číst v sobě“ Max Frisch 

Tento článek pro Jógu z obýváku připravila Veronika Kutálková ♥ veganika.cz