Jak si tvořit vlastní účinné AFIRMACE

Opakování afirmací vede k víře. Jakmile se z víry stane hluboké přesvědčení, věci se dají do pohybu. ~ Muhammad Ali

Ujištění, neboli afirmace, jsou jedním nejúčinnějších nástrojů sloužících k tomu, abychom se stali člověkem, který v životě dosáhne všeho, co si přeje. Umožňují zformulovat a poté rozvíjet potřebný duševní přístup (myšlenky, přesvědčení, zaměření), abychom kteroukoliv oblast svého života povznesli na vyšší úroveň.

Afirmace postupně transformují náš způsob myšlení i pocity tak, abychom dokázali překonat omezující přesvědčení a chování a nahradit je tím, co nás vede k úspěchu.

Je jedno, jestli si myslíte, že to dokážete, nebo že to nedokážete, pravdu máte vždycky.

5 snadných kroků k vytvoření vlastní afirmace

1 ✤ Co doopravdy chcete?
Do své afirmace je potřeba nejdříve přesně zformulovat představu vašeho ideálního života ve všech jeho oblastech. Afirmace si můžete seřadit podle kategorií, na které se chcete soustředit, např. zdraví, emoce, finance, vztahy, rodina atd. Poté si ujasněte a napište, co skutečně chcete: tedy popište svou ideální představu, jací chcete být a co chcete v životě v jednotlivých oblastech zažívat.

2 ✤  Proč to chcete?
Hledejte mimořádně pádný důvod, který vás pohání, protože samotné chtění se jen zřídka ukáže jako účinná strategie. Na cestě k vašemu cíli se setkáte s řadou drobných problémů a nesčetných překážek, pokud však zcela jasně identifikujete své nejhlubší a nejskrytější důvody, proč je to, co chcete, pro vás tak důležité, dojdete k cíli.

3 ✤ Jací jste se rozhodli být, abyste to všechno mohli vytvořit?
Tedy jinými slovy váš život udělá krok dopředu až poté, co ho uděláte vy. Váš vnější svět bude lepší až poté, co investujete do sebe a svého osobního rozvoje.
Být (takoví, jací potřebujete být) dělat (to, co je třeba udělat), to jsou nutné předpoklady pro to, abyste mohli mít, co chcete.

4 ✤ Co jste se rozhodli udělat, abyste toho dosáhli?Jaké kroky bude třeba pravidelně podnikat pro to, abyste svou představu o ideálním životě uskutečnili? Chcete shodit kila? Vaše afirmace by mohla znít: Mám stoprocentní odhodlání cvičit 5x týdně alespoň 20 minut. Čím konkrétnější budou vaše plány, tím lépe. V afirmaci zmiňte frekvenci (jak často), množství (kolik) a přesný časový rámec (kdy s danou činností začnete a kdy skončíte).

Důležité je stanovovat si zpočátku skromné cíle. Pokud vůbec necvičíte, frekvence 5x týdně 20 minut je příliš velký skok. Plánujte své pokroky, které jsou dosažitelné. Pokud dosáhnete menšího úspěchu, povzbudí vás to. Naopak, pokud se vám nepodaří dosáhnout příliš vzdáleného cíle, budete zklamaní.

5 ✤ Přidejte inspirující výroky a citáty

Kdykoliv uvidíte nebo uslyšíte výrok, který vás inspiruje, nebo životní moudrost či strategii, přidejte si ho na svůj seznam afirmací.

Nebudete úspěšní, dokud vaše podvědomí nepochopí, že jste předurčeni k úspěchu. Toho dosáhnete praktikováním afirmace, díky níž do sebe věci začnou zapadat. ~ Florence Scovel Shinne

Pár myšlenek na závěr

✤  aby byly afirmace účinné, je důležité zapojit emoce, bezduché opakování věty pořád dokola, aniž byste procítili její podstatu, na vás bude mít jen minimální vliv

✤ kombinace fyzické aktivity a afirmací je skvělý způsob, jak využít mocného propojení mysli a těla (např. recitujte afirmace ve stoji, chůzi nebo při cvičení)

✤  afirmace nemají konečné znění, proto je proměňujte podle aktuální situace, každý nový cíl, zvyk nebo myšlenku, kterou chcete integrovat do svého života, dejte do afirmací a naopak, pokud zjistíte, že se vám podařilo zcela převzít nový návyk, z afirmací ji vyřaďte

✤  buďte při čtení afirmací důslední a denně s nimi pracujte, opakovat je jen příležitostně, je jako jít si občas zacvičit, výsledky uvidíte právě, když je zahrnete do svého každodenního rytmu

✤  nezapomeňte, že cokoliv, co si přečtete, co slyšíte a vidíte, ovlivňuje vaše myšlenky. Zkuste se více v životě zaměřit a vnést si do života takové situace, příležitosti, lidi, věci, knihy, články, které vás posilují na vaši cestě k úspěchu a vnitřní spokojenosti

Přejeme vše dobré a hodně štěstí!

Tento článek pro Jógu z obýváku připravila Veronika Kutálková ♥ veganika.cz