4 videa jógy pro lepší pocit ve svém těle

Cena balíčku 4 videí:

690 Kč 

 Pokud jste ve finančním nedostatku a cítíte, že by Vám cvičení této jógy mohlo pomoci, napiště nám email a dostanete cvičení Trauma-sensitive jógy zdarma.

V čem trauma-sensitive jóga může pomoci:

  • Zaměření se na přítomný okamžik
  • Rozvíjení vědomých dovedností
  • Vytváření tolerance k prožívání vjemů
  • Změna vztahu se svým tělem
  • Nacházení svého středu
  • Uzemnění se
  • Posílení regulace afektů
  • Zvyšování sebedůvěry
  • Vnímání sebe sama jako celistvé bytosti

Ve členské sekci najdete 4 video lekce jógy pro domácí cvičení.

Vhodné pro věčné začátečníky a i pro pokročilejší jogíny.

Opět doma ve svém těle

Délka lekce: 77 minut

Vnímám své rytmy

Délka lekce: 47 minut

Jsem tady a teď

Délka lekce: 22 minut

Trauma-sensitivní jóga na židli

Délka lekce: 14 minut

O Trauma-sensitive józe

Trauma-sensitive jóga je specifickým přístupem v rámci jógové terapie. Zaměřuje se jako doplňková forma terapie zejména na ty, kteří prošli vysoko-stresovou zátěží či nějakým traumatem, osoby u kterých se  rozvinula posttraumatická stresová porucha, trpí úzkostmi či depresivními stavy. Využití principů trauma-sensitive jógy může být však přínosem pro kohokoliv, neboť napomáhá cítit se ve svém těle (znovu) jako doma.

 

Trauma-sensitive jóga se zaměřuje se na mechanismy, kterými je trauma drženo v těle, zejména na ty, které se čistě verbálními přístupy v terapii traumatu nedaří zcela zasáhnout. Zlepšuje vztah se sebou samým i se svým tělem, kultivuje uvědomění propojenosti těla, mysli a ducha a pomáhá vystavět seberegulační dovednosti.

 

Námi vytvořená série videí postavených na principech trauma-sensitive jógy může být pro někoho citlivou cestou, jak obnovit vnímání sebe sama jako celistvé bytosti plně přítomné tady a teď, prostředkem k ukotvení se ve svém těle, či doplňkem k jiným formám terapie.

Doporučení

Je však potřeba mít na paměti, že trauma-sensitive jóga funguje jako doplňková terapie, tím spíše pokud praktikujeme sami dle videa, bez přítomnosti zkušeného učitele jógy či facilitátora trauma-sensitivního přístupu. Prostřednictvím technik změřených na vědomé prožívání těla, mezi které trauma sensitivní jóga patří, může docházet k otvírání či uvolňování mnohého, co máme v sobě uložené. Velmi proto doporučujeme mít možnost kontaktovat některého z psychoterapeutů, se kterým můžeme tyto procesy bezpečně procházet a zpracovávat je také na úrovni mysli. 

 

Při videolekcích trauma-sensitive jógy se setkáme s podporujícím, klidným vyjadřováním ze strany lektorky, s komunikací povzbuzující odložení posuzování, očekávání a soutěživosti. Předkládané instrukce jsou vždy pozvánkou vnímat své tělo v přítomném okamžiku. Cílem není dostat se do určité (natož perfektní) jógové pozice, ale propojit se svým tělem prostřednictvím nenásilných cviků vycházejících z jógy. Jdeme jen tak daleko, na co jsme právě teď připraveni. Důležité je zaměřit se na přítomný okamžik vnímat sebe sama, rozhodovat se dle aktuálních pocitů. 

 

Rádi bychom ještě jednou zdůraznili, že v trauma-sensitivní lekci jógy máte vždy možnost volby – možnost vybrat si z několika možných provedení cviku, možnost se ho neúčastnit, či ho nahradit zcela jiným, možnost kdykoliv video zastavit či odejít…

 

Pokud chcete, sledujte, které pozice vám přináší pocit síly, které pocit uvolnění, uzemění, vycentrování, které pocit lepšího propojení se sebou samým – může to být dobrý krok vnímat pozitivní zkušenost ve svém těle ke které se pak lze dle potřeby vracet.

 

Přejeme Vám, ať Vám cvičení podle našich videí přináší to, co zrovna potřebujete.

 

Za celý tým Jógy z obýváku Šárka Soudková

ZÁKLADNÍ PRINCIPY TRAUMA-SENSITIVE JÓGY

Prožívání přítomného okamžiku

Trauma-sensitive jóga, stejně jako jóga obecně přináší pozornost k tomu co se děje tady a teď, umožňuje tedy plnější prožívání přítomného okamžiku, kultivaci všímavosti, která se v konceptu trauma-sensitive jógy odvíjí od vnímání fyzických vjemů. Bessel van der Kolk na základě neurologických výzkumů došel k závěru, že lidé po traumatu mají velké obtíže zůstat plně v přítomnosti, neboť jsou „zaseknuti v bezčasovosti traumatické vzpomínky“. Jóga je tak účinným nástrojem, jak naše opět propojení s přítomností obnovit.

Činění vědomé volby

Prožitek traumatu se většinou nějakým způsobem pojí s pocitem sebe sama ve stavu bezmoci. V praxi trauma-sensitive jógy se využívá ásan a dechových technik z klasické hatha jógy, nicméně důležitým principem je uvědomění, že neexistuje jediný objektivně správný způsob jak jednotlivé ásany provádět, že správně je to, co je dobré právě pro nás. Což vede k vnímání svého těla, přítomnému prožitku a propojení se se sebou samým. Namísto zadávání přesných instrukcí lektorem jsou nabízeny možnosti, ze kterých si můžeme vybrat. Jsme povzbuzováni postupovat ve svém vlastním tempu s vědomím, že můžeme kdykoliv přestat.

Dělání efektivních akcí

Klíčové je vnímání sebe sama, na jehož základě činíme rozhodnutí vedoucí k akcím, umožňujícím vám cítit se lépe, bezpečněji, mít věci pod kontrolou díky vlastnímu rozhodnutí. Může to být použití polštářku či deky v konkrétní pozici, rozhodnutí přestat s daným cvičením dříve atd...

Vytváření rytmů

Díky vědomému dýchání se můžeme opět sladit se svými rytmy, najít své vlastní tempo a rozsah pohybů, při kterých se cítíme dobře, bezpečně a v napojení na sebe sama.  Část lidí, kteří trpí následky traumatu, jsou lidé, kteří prožili interpersonální trauma -  zneužití, či zanedbávání jinou osobou. Prožitek při dobrovolném naladění se na stejný rytmus (dechu, pohybu…) s druhou osobou může být z tohoto pohledu opravdu naplňující a uzdravující.

REFERENCE

Pro všechny traumatické prožitky je velmi typické odpojení od vlastního těla. Jinak řečeno porucha vazby s tělem, která nám znemožňuje schopnost být v přítomném okamžiku. Důležité je říct, že trauma není těžkým prožitkem z minulosti - trauma je především v těle, tady a teď. Často se pak projevuje v běžném rodinném životě a ve vztazích s ostatními lidmi. Jóga je v terapii traumatu velmi nápomocná. Umožňuje získat zpět spojení s tělem a pocit, že jsem v něm v bezpečí. A tak lze v léčení traumatu použít moudrost těla. Bohužel pro silně traumatizované lidi je často nadlidským výkonem vejít do sálu plného lidí dýchajících a stojících v různých pozicích a jen tak začít cvičit jógu. Prvním krokem právě pro ně může být začít cvičit jógu v bezpečí vlastního pokoje. Proto také mně příjde nápad nabídnout lidem cvičení trauma jógy doma za velmi citlivý. Může to být podpůrný základ cesty, jak si poradit s traumatem. Rozhodně cvičení trauma jógy doporučuji všem mým klientům jako doplňující terapii.

Kasia Kordylewskaterapeutka a životní navigátorka

Jóga mi pomohla opět vnímat své tělo, vnímat ho v přítomném okamžiku. Spřátelit se s ním. Cítím se silnější a celistvější než předtím.

Účastnice soukromých lekcí trauma-sensitive jógy, Praha

Cena balíčku 4 videí:

690 Kč 

 Pokud jste ve finančním nedostatku a cítíte, že by Vám cvičení této jógy mohlo pomoci, napiště nám email a dostanete cvičení Trauma-sensitive jógy zdarma.

Vstup pro ty, co si již videa zakoupili: