Co koupí produktu získáte?

  • Vstup do členské sekce, kde budou on-line k dispozici DVĚ HODINOVÁ VIDEA pro cvičení Jin jógy se Šárkou Soudkovou.
  • TÉMA PRVNÍ LEKCE: Yinsights - jin jógová cesta do vlastního nitra.
  • TÉMA DRUHÉ LEKCE: Jin jóga a detoxikace. Video s hudebním doprovodem hráče na hang Jiřího Šámala.
  • Textové instrukce ke cvičení jin jógy.
  • Přístupy k videím pro cvičení online získáte na dobu neučitou

Cena dvou videí: 490 Kč

garance

 Storno podmínky:

Kupující může od koupě odstoupit do 30 kalendářních dní od přijetí úhrady. Cena videí je mu v celé výši vrácena zpět. Po uplynutí této lhůty se zaplacená částka nevrací.